Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ở Gia Lai

04/08/2005
UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cho 150 người là cán bộ pháp chế của các sở, ban ngành, chuyên viên Phòng Tư pháp cấp huyện...