An Giang: Cấp hộ tịch, hộ khẩu cho Việt kiều Campuchia đầu tiên của cả nước

04/08/2005
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hiện An Giang đang tiến hành cấp hộ khẩu, hộ tịch, lập giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn cho người Việt kiều Campuchia đã sống lâu năm tại địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều Campuchia trong đời sống và sinh hoạt, thực hiện theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính và không thu lệ phí (chỉ riêng hộ khẩu tạm thời thu 10.000 đồng/quyển).