Lâm Đồng: tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt, học tập và giới thiệu Luật Biên giới Quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

04/08/2005
Vừa qua, Sở Tư pháp Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt, học tập và giới thiệu Luật Biên giới Quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành về khu vực biên giới quốc gia, biên giới biển và đất liền, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng theo kế hoạch, chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng cho 25 thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật của tỉnh, các trưởng, phó phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, 211 tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và huyện, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân tham gia học tập.