Triển khai tuyên truyền pháp luật đợt 1/2005 ở Sapa (Lào Cai)

04/08/2005
Triển khai tuyên truyền pháp luật đợt 1/2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức hội nghị tập huấn ở cấp huyện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, bí thư, chủ tịch, UBND các xã, phường, thị trấn; cán bộ tư pháp xã, thị trấn về nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, Luật điện lực, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Xuất bản; Luật An ninh quốc gia...