Khánh Hòa: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với hồ sơ trực tuyến

08/05/2024
Khánh Hòa: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với hồ sơ trực tuyến
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Từ ngày 04/5/2024, Sở Tư pháp sẽ triển khai thực hiện việc rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với hồ sơ trực tuyến. Cụ thể, thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến như sau:
- Giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc đối với trường hợp công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên chỉ cư trú tại tỉnh Khánh Hòa nộp hồ sơ trực tuyến;
- Giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc đối với trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích nộp hồ sơ trực tuyến.


Người dân đến làm thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
 
Được biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 09/7/2023 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày  27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc rút ngắn thời gian giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ giúp cho người dân sớm được nhận kết quả lý lịch tư pháp, từ đó khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến. 
Đ.T