Bạc Liêu: Hướng dẫn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

02/05/2024
Bạc Liêu: Hướng dẫn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 25/4/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức 07 cuộc hội nghị cho hơn 350 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các công chức chuyên môn được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu; đại diện Công an cấp xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng ấp tại các xã điểm chỉ đạo; công chức phụ trách chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã khác trên địa bàn huyện.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên triển khai những vấn đề chung về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn cách chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn và tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; phân công công chức chuyên môn theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; trách nhiệm trong tự chấm điểm, tổng hợp kết quả lấy ý kiến, chuẩn bị tài liệu đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.
 

 
Bên cạnh đó, báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiêu chí tiếp cận pháp luật trong việc thẩm định nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như: các điều kiện để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả…
 

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã tiếp cận được các quy định của pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và một số quy định pháp luật mới./.
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu