Sở Tư pháp Thanh Hoá: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử

02/05/2024
Sở Tư pháp Thanh Hoá: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử
Ngày 26/4/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài, phóng sự và các tác phẩm báo chí khác để đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử.
Tham dự Hội nghị có cán bộ đầu mối, cán bộ quản lý phần mềm các Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trang thông tin điện tử thành phần thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện; đại diện Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, phòng Tư pháp cấp huyện.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu được Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Nhà báo Phạm Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Thư ký toà soạn Báo Thanh Hoá trao đổi nghiệp vụ về cách tổ chức viết, biên soạn tin, bài đăng tải trên website cổng/trang thông tin điện tử; những điều cần lưu ý trong quá trình xây dựng nguồn thông tin đăng tải trên các website cổng/trang thông tin điện tử.
 
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh 
 
Tại Hội nghị, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã trao đổi một số nội dung: Thông tin đăng tải trên website cần lựa chọn vấn đề, biến thông tin cần truyền đạt thành thông tin gần gũi, đời sống, thiết thực. Khi xây dựng thông tin trên các website, cần lưu ý các vấn đề, như: Không được lãng phí tài nguyên trên không gian số; thực hiện nguyên lý độ tin cậy, trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị...
Ngoài ra, việc quy hoạch thông tin trên các website phải bám vào kế hoạch công tác của từng ngành, đơn vị để nắm nội dung, đặt viết bài; thể chế hoá nhiệm vụ viết tin, bài, từ đó xây dựng nguồn tin, bài dồi dào cung cấp cho website; khai thác nguồn tin, bài từ các cơ quan báo chí khác viết về đơn vị, địa phương, ngành mình; không né tránh các tranh cãi, rào cản bằng cách xây dựng các góc thảo luận... Việc thực hiện các lưu ý trong quá trình xây dựng thông tin trên các website sẽ giúp các website hấp dẫn, sống động, gần gũi hơn với độc giả, người dân.
 

Nhà báo Phạm Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Thư ký toà soạn Báo Thanh Hoá 

 
Nhà báo Phạm Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Thư ký toà soạn Báo Thanh Hoá giới thiệu một số nội dung về nghiệp vụ về cách tổ chức viết, biên soạn tin, bài đăng tải trên website cổng/trang thông tin điện tử; các nguyên tắc khi xây dựng tin, bài; cấu trúc, kết cấu tin, bài; những hiểu biết chung về thể loại tin, bài và những điều cần lưu ý trong quá trình xây dựng nguồn thông tin đăng tải trên các website cổng/trang thông tin điện tử.
           
Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên và đại biểu tham dự đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cán bộ phụ trách cổng/trang thông tin điện tử; việc ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất tin, bài; vai trò chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các cổng/trang thông tin điện tử...
Thông qua Hội nghị các đại biểu được nâng cao nhận thức, kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác viết, biên tập tin, bài đáp ứng nhu cầu thông tin của Trang thông tin điện tử nhằm truyền tải đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân.
Phạm Sơn