Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024

04/05/2024
Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024
Sáng 24/4, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024, triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ đời sống xã hội của cán bộ, công chức và Nhân dân; liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ và căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai, phổ biến kịp thời và rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, sớm đưa Luật, Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.
 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc, đại biểu được nghe các báo cáo viên của các Sở, ngành giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Căn cước năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023; Luật Đất đai năm 2024; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Nhà ở năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023; triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 

  Đồng chí Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các báo cáo viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm tham mưu hình thức triển khai phù hợp tại đơn vị, địa phương để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tham mưu đăng tải các văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, cá nhân theo dõi, tìm hiểu khi có nhu cầu.
Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới được ban hành, kịp thời cập nhật các vấn đề mới và nâng cao hiểu biết về pháp luật, để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua đây cũng góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong chấp hành Hiến pháp và pháp luật./.