Sở Tư pháp Long An: Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện Mộc Hóa

20/09/2023
Sở Tư pháp Long An: Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện Mộc Hóa
Chiều 19/9, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn cùng các thành viên Lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp đến tiến hành kiểm tra, khảo sát theo các nội dung nêu tại Kế hoạch số 924/KH-STP ngày 05/5/2023 của Sở Tư pháp và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (hồ sơ thực hiện năm 2022) đối với địa phương theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh tại đơn vị huyện Mộc Hóa.
Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tư pháp trên địa bàn huyện; ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện và đạt kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực: chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, quản lý XLVPHC, TDTHPL,… đảm bảo yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của huyện; nổi bật trên một số mặt công tác như: ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL);  rà soát 13 văn bản QPPL, gồm: 01 Nghị quyết và 12 Quyết định; tổ chức tuyên truyền được 371 cuộc có 11.293 lượt người tham dự, 213 tin bài trên Hệ thống đài truyền thanh huyện đến các xã, thị trấn, cấp phát 3.200 tờ gấp; tỷ lệ hòa giải thành trên 97%; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. 
Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước: UBND huyện đã ban hành tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện ban hành nhiều Kế hoạch và văn bản chỉ đạo đến công tác xử lý vi phạm hành chính. 
Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành nói chung, trong hoạt động trên các lĩnh vực hành chính tư pháp, công tác chuyên môn khác nói riêng Phòng tư pháp thực hiện ứng dụng tương đối thành thạo các phần mềm như: Phần mềm quản lý và điều hành văn bản; phần mềm thống kê ngành tư pháp; phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm kế toán... và 100% cán bộ, công chức của đơn vị điều thực hiện chữ ký số để phát hành văn bản và sử dụng thư điện tử có tên miền longan.gov.vn để trao đổi thông tin, tài liệu trong công việc;...
Trên cơ sở kết quả theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kết luận các nội dung, đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng đối với công chức tư pháp tại địa phương; chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác tư pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã rà soát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 gắn với tiêu chí thi đua, nhất là những hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra;…
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa yêu cầu các đại biểu tham dự tại buổi kiểm tra nghiêm tức tiếp thu ý kiến phát biểu của Trưởng Đoàn kiểm tra, cũng như ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu soát; chỉ đạo Trưởng Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực tư pháp cho các đại biểu các ngành có liên quan; UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện Mộc Hóa, đưa công tác tư pháp đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tư pháp trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.
 
Phan Đức Bộ-Sở Tư pháp Long An