Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở tại Sa Pa

11/05/2023
Lào Cai: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở tại Sa Pa
Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Ngày 10/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại thị xã Sa Pa; tham dự  có hơn  200 đại biểu đại diện cho các phòng: Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Bàn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn thị xã Sa Pa.
Nội dung truyền đạt tại hội nghị được các Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu gồm: Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 giữa Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; Kỹ năng hoà giải ở cơ sở; Thủ tục đề nghị công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án nhân dân; Mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở. 
 

Các hoà giải viên thực hiện tình huống giả định hoà giải về ô nhiễm môi trường
 
Tại hội nghị các hoà giải viên trao đổi cách thực hiện một số vụ việc hoà giải ở cơ sở và thông qua những tình huống giả định do Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp  đưa ra về tranh chấp dân sự  về quyền đối với bất động sản liền kề, đất đai, thất lạc gia súc, ô nhiễm môi trường để các hoà giải viên giải quyết vụ việc bằng hình thức đóng thế vai chuyển thể thành các tiểu phẩm thực hiện trên sân khấu. Thông qua việc giải quyết các vụ việc đó các hoà giải viên đã vận dụng kỹ năng, phương pháp, quy định của pháp luật để hoà giải các vụ việc và cùng nhau trao đổi cách giải quyết các vụ việc hoà giải.
 
Nguyễn Lê Hằng