Lào Cai: Phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn tại Sa Pa

10/05/2023
Lào Cai: Phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn tại Sa Pa
Trong 02 ngày 8,9/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức 02 hội nghị , trong đó đã tổ chức hội nghị chỉ đạo điểm phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn tại xã Mường Hoa và hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thị xã Sa Pa. Dự hội nghị có hơn 150 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn xã Mường Hoa và thị xã.
Nội dung được nghe giảng viên Sở Tư pháp giới thiệu gồm: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng). Nghị định công tác dân tộc (NĐ số 05/2011/NĐ-CP); Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (NQ 29/2020/NQ-HĐND); Chính sách Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (NQ số 23/2022/NQ-HĐND); Chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (NQ số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021); Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai (NQ số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022).
 
 
Đây là một trong những hoạt động triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tại hội nghị giảng viên đã trao đổi những nội dung, chính sách đang triển khai và chia sẻ những tình huống pháp luật tại địa phương trong công tác thi hành pháp luật, thực hiện trao đổi các kỹ năng về phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Nguyễn Lê Hằng