Lào Cai: Đánh giá, công nhận cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng Nông thôn mới

10/05/2023
Lào Cai: Đánh giá, công nhận cấp xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng Nông thôn mới
Ngày 09/5/2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại thị xã Sa Pa. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu của các Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; Công an thị xã; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn thị xã. Thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và Thư ký của Hội đồng (theo Quyết định kiện toàn Hội đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa). Cấp xã có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng quân sự; công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hoá – Xã hội.
Các nội dung được nghe tại hội nghị gồm tổng quan nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kỹ năng lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP; giải đáp các khó khăn, vướng mắc.
 
 

Bà Đặng Thị Thoa trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai giới thiệu nội dung
 
Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi sôi nổi các nội dung được nêu trong Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bà Đặng Thị Thoa trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã đưa ra các tình huống, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai.
 
Nguyễn Lê Hằng