Long An: Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

31/03/2023
Long An: Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp
Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-STP ngày 13/3/2023 về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An. Chiều ngày 30/3/2023, Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; Trung tâm Pháp y tỉnh; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng; Trung tâm Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng; giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh; đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp. Phóng viên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cùng dự và đưa tin tuyên truyền về Hội nghị.
 

 
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe ông Trần Văn Năm - Phó giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp và một số văn bản có liên quan; kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp, giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật. 
Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về thực tiễn hoạt động giám định tư pháp, những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về giám định tư pháp; công tác phối hợp giữa các cơ quan giám định với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác giám định tư pháp.
 

 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, ngày 10/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới, mở rộng hơn thẩm quyền của giám định viên, quyền được đề nghị người trưng cầu giám định... tạo điều kiện cho các giám định viên phát huy hết năng lực, cũng như thực hiện tốt trọng trách mà nhà nước giao. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh, các cơ quan, đơn vị hiện nay chưa có giám định viên tư pháp quan tâm, chú trọng đến hoạt động giám định tư pháp; tiếp tục rà soát người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên để phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm. Các giám định viên tư pháp thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên; nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp lý chuyên ngành đối với lĩnh vực thực hiện, để đáp ứng cho hoạt động giám định tư pháp.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An