Long An : Nâng cao năng lực, nhận thức về TGPL, kỹ năng tố tụng cho người TGPL

31/03/2023
Long An : Nâng cao năng lực, nhận thức về TGPL, kỹ năng tố tụng cho người TGPL
Sáng ngày 30/3/2023, tại Hội trường Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Long An (số 139, đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023. Tham dự chủ trì buổi tập huấn có bà Phan Thị Mỹ Dung-Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cùng hơn 100 đại biểu đại diện cơ quan thuộc Sở Tư pháp, cơ quan tố tụng và trợ giúp viên, chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 472/KH-HĐPHLN ngày 14/3/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023; Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023, tham dự khóa tập huấn có Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) và PC02, PC03, PC04, PC06 (Công an tỉnh); Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Hôn nhân gia đình và người chưa thành niên (Tòa án nhân dân tỉnh); Các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 01, 02, 07, 08, 09, 10). Thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đại diện lãnh đạo: Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Tòa án nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện. Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
 

Bà Phan Thị Mỹ Dung-Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.
 
Ông Lê Trung Trực - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An đã trình bày: Chuyên đề Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trình bày nội dung: Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 và Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh.
 

Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp mong muốn đại diện cơ quan tham dự hội nghị triển khai, giới thiệu và giải thích đến cán bộ, chiến sĩ và nhân viên trong cơ quan về nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp để đưa chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến được với đối tượng được thụ hưởng về trợ giúp pháp lý.
 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023.
 
Phan Đức Bộ