Hà Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giải phóng mặt bằng tại địa phương có dự án thu hồi đất

31/03/2023
Hà Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giải phóng mặt bằng tại địa phương có dự án thu hồi đất
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giải phóng mặt bằng đến cán bộ, nhân dân tại các địa phương có dự án thu hồi đất, trong quý I năm 2023 Sở Tư pháp Hà Nam đã chủ động phối hợp với các Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn thực hiện 08 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng (Hội nghị).
Các Hội nghị được tổ chức trước khi thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất và đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức cấp xã, đại diện các hội đoàn thể ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và nhân dân tham dự. Về dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp Hà Nam tuyên truyền, phổ biến các quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng....
 
 
Bên cạnh nội dung tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp Hà Nam cũng đã trao đổi, giải đáp kịp thời các vướng mắc của các đại biểu tham dự Hội nghị về cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. 
Thông qua các Hội nghị đã giúp cán bộ, nhân dân, nhất là những hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nắm rõ hơn các quy định pháp luật về giải phóng mặt bằng. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 
Thanh Tùng