Hà Tĩnh: Tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên

28/03/2023
Hà Tĩnh: Tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên
Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh, ngày 28/3/2023, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 200 Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Can Lộc.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các Báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt 02 chuyên đề, bao gồm chuyên đề một số quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 về tài sản, quyền sở hữu tài sản, thừa kế và chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL. 
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng Phòng PBGDPL,Sở Tư pháp trình bày chuyên đề: Kỹ năng tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo Kế hoạch, trong tháng 04 năm 2023, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn tại một số huyện, thành phố, thị xã khác trong tỉnh với mục tiêu đồng hành cùng các địa phương trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên, từ đó phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của lực lượng này trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở tại địa phương.
 
Thiều Chiên