Quảng Ngãi: Tập huấn nghiệp vụ nuôi con nuôi trong nước và nghiệp vụ hộ tịch liên quan

27/03/2023
Quảng Ngãi: Tập huấn nghiệp vụ nuôi con nuôi trong nước và nghiệp vụ hộ tịch liên quan
Ngày 22/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến nuôi con nuôi cho hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp cấp huyện và Lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trong tỉnh. Ông Nguyễn Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị, báo cáo viên là lãnh đạo phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.
Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, sau đó tiến hành tập huấn chuyên sâu, cụ thể các bước để tiến hành thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, đăng ký các sự kiện hộ tịch liên quan đến nuôi con nuôi, sử dụng hệ thống biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và triển khai Bộ tiêu chí giám sát việc nuôi con nuôi. 
Thông qua buổi tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về giải quyết nuôi con nuôi và nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến nuôi con nuôi cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch, góp phần nâng cao năng lực công tác và quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trong tình hình mới. 
Ngoài ra, hội nghị giành thời gian thảo luận, giải quyết tình huống đăng ký nuôi con nuôi, trao đổi nghiệp vụ về những vướng mắc tại địa phương để công tác giải quyết nuôi con nuôi và nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến nuôi con nuôi trong tỉnh ngày càng tốt hơn.
 
Hải Yến