Đồng Tháp: Tiếp tục ký kết các kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2025

27/03/2023
Đồng Tháp: Tiếp tục ký kết các kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2025
Trong giai đoạn 2021 - 2022, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh được các đơn vị quan tâm thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL trên toàn tỉnh. Để đánh giá kết quả phối hợp trong 02 năm qua và xác định nhiệm vụ giải pháp hiệu quả hơn cho giai đoạn tiếp theo, ngày 24/3, Sở Tư pháp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các kế hoạch phối hợp và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2025.
Hội nghị do bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp chủ trì cùng với đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Trường đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.
Qua 02 năm thực hiện công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp, vai trò của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trong công tác phối hợp qua tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã được phát huy qua công tác tiếp công dân, các chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng truyền hình và công tác xã hội hóa về PBGDPL, phối hợp PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, qua lồng ghép các Hội quán. Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia công tác PBGDPL đã góp phần chuyển tải các văn bản, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp trách nhiệm giữa Sở Tư pháp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế… đã tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên và học sinh, sinh viên qua các Cuộc thi trực tuyến, qua hoạt động PBGDPL cho học sinh, sinh viên.
 
 
Lãnh đạo các đơn vị ký kết các kế hoạch phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023-2025

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Hồng Phượng – Giám đốc Sở Tư pháp nhận định, trong giai đoạn 2021-2022, công tác phối hợp PBGDPL đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa công tác PBGDPL trên toàn tỉnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 
Trong giai đoạn 2023-2025, Sở Tư pháp tiếp tục ký kết Kế hoạch phối hợp với Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện công tác xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và Kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
So với giai đoạn 2021-2022, Sở Tư pháp đã tăng cường phối hợp thêm 3 đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế để PBGDPL cho viên chức và sinh viên; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh PBGDPL cho phụ nữ và người lao động, người sử dụng lao động.
Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp và các đơn vị tiến hành ký kết các kế hoạch phối hợp trong công tác PBGDPL giai đoạn 2023-2025 và mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các đơn vị sẽ thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống./.
                                                                                 Phương Thịnh - STP tỉnh Đồng Tháp