Lào Cai: Gần 300 đại biểu được phổ biến pháp luật đợt I/2023

28/03/2023
Lào Cai: Gần 300 đại biểu được phổ biến pháp luật đợt I/2023
Sáng 25/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2023. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Thẩm phán cao cấp Nguyễn Văn Cường, Chánh Tòa hành chính Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; gần 300 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện; lãnh đạo phòng tư pháp, phòng tài nguyên và môi trường các địa phương; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Nhận thức được vị trí và tầm quan trong của hoạt động này, những năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới, có liên quan thiết thực đến đời sống tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh khai mạc hội nghị.
 
Trong năm 2022, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 15.859 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 15.781 vụ; chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 29 vụ; áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên 49 vụ. Tổng số đã có 16.381 đối tượng bị xử phạt. Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã thụ lý 3.584 vụ việc các loại, trong đó đã giải quyết 3.508 vụ việc; chuyển Tòa án Nhân dân cấp cao giải quyết 32 vụ. Số vụ vi phạm hành chính, số lượng vụ việc do Toà án Nhân dân thực hiện trong năm 2022 nhiều có xu hướng gia tăng so với năm trước. 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán cao cấp, Chánh Tòa hành chính Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông tin tại hội nghị.

Việc tăng cường phổ biến pháp luật đến Nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật được xem là một trong những giải pháp cơ bản. Cùng với việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ những điểm mới của các văn bản pháp luật, những công việc cần tập trung tham mưu triển khai để đưa pháp luật vào đời sống xã hội.
 

Chánh Tòa hành chính Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin tại hội nghị.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu nghe các đồng chí Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán cao cấp, Chánh Tòa hành chính Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Trần Thị Khánh Vân, thẩm phán trung cấp, Chánh Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản của Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; trao đổi một số vấn đề lưu ý trong thủ tục tố tụng hành chính; chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử các vụ án hành chính, giải đáp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Các đại biểu đã đưa ra những câu hỏi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nêu những vướng mắc để các giảng viên giải đáp.
Tiếp đó, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế giới thiệu một số điểm mới của Luật Thực hiện dân dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra; Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Sau hội nghị, các đại biểu tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trực thuộc triển khai tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung cơ bản của các luật và Pháp lệnh triển khai tại hội nghị, một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2022 và đầu năm 2023 đến với mọi tầng lớp Nhân dân với những hình thức, phương pháp phù hợp. Kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong giải quyết các vụ việc hành chính; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên của ủy ban MTTQ trên địa bàn tỉnh trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.
 
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai