Đồng Tháp: Phát huy vai trò, thế mạnh từng đơn vị trong phối hợp tuyên truyền pháp luật

29/03/2023
Đồng Tháp: Phát huy vai trò, thế mạnh từng đơn vị trong phối hợp tuyên truyền pháp luật
Ý thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hiệu quả của công tác phối hợp, nhiều năm qua ngành Tư pháp Đồng Tháp đã đề ra nhiều giải pháp phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, góp phần đưa pháp luật đến gần dân.
Công tác phối hợp được xem là hoạt động then chốt và cần thiết trong công tác PBGDPL. Để pháp luật đi vào đời sống không phải một vài tập thể, cá nhân có thể làm được mà cần sự chung sức, chung lòng của các ngành, các cấp. Những năm qua, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp luôn đạt được kết quả ấn tượng nhờ sự đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Giám đốc Sở Tư pháp đã phát huy tốt vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng góp phần tạo nên những thành tích và dấu ấn riêng cho công tác PBGDPL trên địa bàn Đồng Tháp.
Sở đã tăng cường phối hợp Hội Luật gia, Đoàn Luật sư ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác xã hội hóa về PBGDPL, hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong xã hội hóa về PBGDPL, hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Các đơn vị đã trao đổi, cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; cung cấp tài liệu PBGDPL, hòa giải cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tư vấn viên, trợ giúp viên pháp lý, luật sư có uy tín, kinh nghiệm để tham gia tư vấn, trợ giúp cho người dân. Bên cạnh đó, liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại các Trung tâm Tư vấn pháp luật cấp huyện với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các văn phòng luật sư và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp còn tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phổ biến pháp luật cho phụ nữ, người lao động và người sử dụng lao động. Tập trung phổ biến những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, gần gũi và liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục liên quan đến pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
Sở Tư pháp ký kết phối hợp với Liên đoàn Lao đồng và Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

Đặc biệt, Sở còn phối hợp tuyên truyền PBGDPL với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Phối hợp Sở GD&ĐT, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, PBGDPL bảo đảm chính xác, kịp thời cho giáo viên, sinh viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đội ngũ giáo viên, sinh viên và học sinh. Quan trọng hàng đầu là cập nhật kiến thức pháp luật và cung cấp tài liệu PBGDPL cho giáo viên môn Giáo dục công dân. Phối hợp tổ chức PBGDPL vào các buổi ngoại khóa, tiết chào cờ đầu tuần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các trường.
Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp cho biết, giai đoạn 2021 - 2022, công tác phối hợp PBGDPL của tỉnh đã được các đơn vị quan tâm thực hiện rất trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trên toàn tỉnh. Địa phương phát huy vai trò của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý qua việc tiếp công dân, qua các chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng truyền hình và công tác xã hội hóa về PBGDPL, phối hợp PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, qua lồng ghép các Hội quán…
Việc phối hợp với Hội LHPN, Liên đoàn Lao động tỉnh đã huy động lực lượng cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia công tác PBGDPL góp phần chuyển tải được rất nhiều các văn bản, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đóng góp vào sự thành công của công tác PBGDPL còn có sự phối hợp trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế… đã tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên và học sinh, sinh viên qua các Cuộc thi trực tuyến, qua hoạt động PBGDPL cho học sinh, sinh viên…
 
Sở Tư pháp ký kết phối hợp với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo bà Phượng, trong giai đoạn 2023-2025, Sở tiếp tục phối hợp với Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thực hiện công tác xã hội hóa về PBGDPL, hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Sở Giáo dục và Đà tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp thực hiện PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2023 – 2025.
“Sở Tư pháp rất mong lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phối hợp để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống”, bà Phượng nhấn mạnh.