Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai làm việc tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng về việc xây dựng nông thôn mới

03/02/2023
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai làm việc tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng về việc xây dựng nông thôn mới
Thực hiện việc giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch giúp đỡ xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng xây dựng nông thôn mới theo hướng cụ thể, thiết thực. Xác định người dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, chọn các nội dung, giải pháp phù hợp.
Ngay từ những ngày đầu năm 2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tiến hành 02 đợt công tác tặng và chúc tết bàn giao UBND xã Sơn Hải 800 kg gạo, 40 kg muối cấp phát cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Nắm bắt việc triển khai thực hiện xây dựng phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại buổi làm việc ông Bùi Quang Uyên, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng  cho biết: Năm 2022 xã Sơn Hải đã có nhiều thay đổi từ những tuyến đường giao thông được đầu tư hoàn thiện, các công trình trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, được đầu tư xây dựng. Xã Sơn Hải  có 8 thôn bản, trong đó có 01 thôn là thôn đặc biệt khó khăn, dân tộc kinh chiếm 82,2% còn lại là các dân tộc khác. Chăn nuôi toàn xã hiện có 66 trang trại đảm bảo các tiêu chí trang trại quy mô vừa và quy mô nhỏ. Nuôi thủy sản trong lồng bè trên hồ thủy lợi tổng số 23 lồng nuôi. Giao thông triển khai và đang tổ chức thực hiện mở rộng và bê tông 16,1 km, Mặt đường 6m, BTXM 3,5m, dày 20cm; mở rộng mặt đường trục xã mặt đường từ 4m lên 6m là 2km (thôn Đồng Tâm, Soi Chát). Trong năm 2022 xã Sơn Hải đã xây dựng nông thôn mới triển khai kế hoạch xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay đã hoàn thiện xong hồ sơ nông thôn mới nâng cao đối với 19/19 tiêu chí gửi các Sở, các phòng ban chuyên môn của tỉnh thẩm định. Xây dựng được thôn kiểu mẫu đối với thôn An Tiến và thôn Làng Chưng, đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đạt thôn Kiểu mẫu đối với thôn An Tiến; 3/3 trường học đều đã được nhà nước đầu tư xây dưng cơ sở trường lớp và phòng chức năng đáp ứng nhu cầu, đến nay trường Tiểu học đã hoàn thiện chuẩn bị được bàn giao và đưa vào sử dụng. Tiếp tục duy trì và xây dựng mới đường điện, đường hoa trên địa bàn tại các thôn trên địa bàn. Tổ chức khởi công xây dựng công trình: Khu thể thao, công viên trung tâm xã tại thôn An Tiến.
 
Công tác an ninh được đảm bảo, duy trì tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu. Duy trì 10 điểm mô hình tự quản về ANTT tại 7 thôn, trong năm đã xây dựng được 3 điểm mô hình “ Móc khóa An ninh trật tự”, 01 mô hình “ Điểm chữa cháy công cộng”, 01 mô hình “Cammera an ninh”. Trong năm đã thực hiện vận động thu nộp, thu giữ được 5 dao tự chế, 4 súng tự chế và 6 viên đạn do người dân giao nộp.
Đảng uỷ, UBND xã Sơn Hải xác định năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Sơn Hải tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo đúng quy định và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh theo các văn bản chỉ đạo.
 
Quỳnh Anh