Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023

16/01/2023
Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023
Ngày 13/01/2023, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, năm 2023. Hội nghị do đồng chí Lê Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Chủ tịch Công đoàn chủ trì và sự tham gia của các công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo kết quả hoạt động các phong trào thi đua năm 2022.  Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã thực hiện công khai tài chính. Sở đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công của Sở Tư pháp (sửa đổi, bổ sung).
 
 
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với các báo cáo đã được trình bày; đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn, các hoạt động Công đoàn, đoàn thể. Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết cho các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023. 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Viết Hồng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm năng động, sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành ở mức cao hơn nữa các nhiệm vụ của ngành trong năm 2023./.
 
Thiều Chiên