Sở Tư pháp Bạc Liêu triển khai nhiệm vụ năm 2023

13/01/2023
Sở Tư pháp Bạc Liêu triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 12/1, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
Năm 2022, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo trọng tâm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; công tác thanh tra, kiểm tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực tư pháp, kịp thời điều chỉnh các giải pháp thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới; những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở được quan tâm giải quyết, tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời và có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Điển hình như công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, chất lượng thẩm định tiếp tục được nâng lên, rút ngắn thời gian thẩm định xuống còn từ 2 - 5 ngày (theo quy định là 15 ngày). Trong năm, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 77 đề nghị xây dựng văn bản; thực hiện góp ý 205 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương, thẩm định 70 dự thảo văn bản; Phòng Tư pháp cấp huyện đã thực hiện thẩm định 23 văn bản. Sở Tư pháp cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; thực hiện số hóa 100% sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện “Dự án Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” đến nay đã thực hiện hoàn thành cơ bản và đưa vào khai thác, sử dụng.
Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của HĐND, UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đôn đốc các sở, ngành tổ chức tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý chặt chẽ hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp. Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp, nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức của Sở Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, hạn chế việc đề nghị bổ sung, lùi thời gian trình, rút văn bản ra khỏi chương trình. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính ổn định, khả thi của văn bản, chú trọng đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng và tính dự báo, tính khả thi của chính sách để thực sự đi vào cuộc sống; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định.
 

Ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu trao Bằng khen cho 9 tập thể và 22 cá nhân cho Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Củng cố và nâng cao chất lượng đối với đội ngũ công chức tư pháp cấp xã; rà soát, tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực của cấp huyện, cấp xã và nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức tư pháp cấp xã để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Dịp này, Sở Tư pháp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc” cho tập thể Sở Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2022; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 11 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 22 cá nhân.
 
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu