Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

12/05/2022
Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác Tư pháp năm 2022 và Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, trong ngày 06/5/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã, thành phố và Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở (HGCS) cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện.
Tại các hội nghị, các đại biểu tham dự được đồng chí Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đồng chí Nguyễn Thị Quế, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các kiến thức chung về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cũng như những giải pháp, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên pháp luật, tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, trong đó tập trung vào các cách thức, biện pháp tập huấn mới, lấy người học làm trung tâm, thu hút sự quan tâm tham gia của học viên trong quá trình giảng dạy.
 
Đồng chí Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt kỹ năng PBGDPL
 Các báo cáo viên đã đặt ra nhiều tình huống trong thực tiễn để các đại biểu tiến hành trao đổi, thảo luận, đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời, trao đổi về những kinh nghiệm cũng như giải đáp các vướng mắc, khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai các lĩnh vực công tác này.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Quế, Trưởng phòng Quản lý công tác HGCS,
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt kỹ năng hòa giải cơ sở
 Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tập huấn viên hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức để chủ động đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Đoàn Hòa
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình