Hậu Giang triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

06/04/2022
Hậu Giang triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho   người khuyết tật có khó khăn về tài chính
Thực hiện Công văn số 140/CTGPL-TC&QLCL ngày 25 thàng 3 năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam, Ngày Quốc tế người khuyết tật và các hoạt động theo Kế hoạch[i] của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp đã đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2022 nhằm chăm lo, giúp đỡ cho hơn 21.000 người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, theo phân loại (mức độ đặc biệt nặng: 7.211 người; mức độ nặng: 11.874 người; mức độ nhẹ: 2.050 người). Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) đã tăng cường hoạt động kết hối với UBND cấp xã có người khuyết tật, Hội người khuyết tật tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan đặc biệt là cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý để kịp thời phát hiện, thông tin về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.
Nhằm hưởng ứng Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12), ngày 04 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, Trung tâm đã phối hợp cùng Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang, Hội Công chứng, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

 
Bà Trịnh Thị Trúc Loan - Phó Giám đốc TT TGPL triển khai văn bản tại buổi truyền thông

Tại buổi truyền thông ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và Lãnh đạo của Trung tâm đã giới thiệu các nội dung như: Luật Trợ giúp pháp lý 2017; chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật và cấp phát miễn phí 120 tờ gấp pháp luật có nội dung liên quan. Thông qua buổi truyền thông, Trung tâm cùng Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang, Hội Công chứng, Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy đã tặng 40 phần quà cho người khuyết tật đến tham dự.
 
Ông Đồng Việt Phương - PGĐ Sở Tư pháp trao quà cho đại biểu tham dự buổi truyền thông

Hy vọng rằng với việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông sẽ nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và trên địa phương cấp xã nói riêng. Buổi truyền thông sẽ tạo được sự lan tỏa, sự đồng hành của các cấp, các ngành giúp cộng đồng người khuyết tật không mặc cảm, cố gắng vượt lên chính mình,  làm những việc có thể để xây dựng cuộc sống, đem lại niềm vui cho mình và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Mặt khác, thông qua hoạt động này cũng là cách để chúng ta thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tình yêu thương, chia sẻ không chỉ về vật chất, tinh thần khi chúng ta kịp thời cung cấp thông tin về các quy định cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, để khi cần thiết những người là đối tượng được trợ giúp pháp lý sẽ chủ động yêu cầu trợ giúp pháp lý nhằm giúp mọi người “Sống và làm việc theo pháp luật”./.
                   Trúc Loan - Phó giám đốc Trung tâm TGPLNN Hậu Giang


[i] Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/02/2022; Kế hoạch số 1987/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai, thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ -TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.