TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác QLNN và giám sát hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

22/03/2022
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác QLNN và giám sát hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Sáng 22/3, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, tăng cường công tác quản ký nhà nước và giám sát hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn TP.HCM giữa Cục THADS, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân.
Tham dự buổi lễ có ông Phạm Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục THADS, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Viện trưởng VKSND, ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố.
Ngày 12/6/2018, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của tòa án giải quyết phá sản. Trước đó, Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn một số nội dung cụ thể với Sở Tư pháp các tỉnh thành phố, trong đó có nội dung: “Có cơ chế phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương trong việc cơ quan thi hành án dân sự thực hiện giám sát hoạt động đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo việc thanh lý tài sản đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định…, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản”.
Trên thực tế, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản và giải quyết phá sản doanh nghiệp có liên quan đến nhiều cơ quan. Hiện nay trên địa bàn TP. HCM có 104 quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân, 77 quản tài viên hành nghề tại 31 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đã đăng ký theo quy định. Qua báo cáo hàng năm cho thấy hoạt động của các đối tượng này còn có khó khăn, vướng mắc cần được sự quan tâm, phối hợp quản lý, cung cấp thông tin giám sát, hỗ trợ để tăng cường hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực này.
Việc xây dựng Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn TP. HCM, từng bước đưa hoạt động này ngày càng quy củ, chặt chẽ và đảm bảo thống nhất./.
Cẩm Tú