Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

22/01/2020
Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Chiều ngày 20/01, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
Trên cơ sở chương trình công tác năm 2019, với sự chủ động, tích cực và cố gắng phấn đấu của Ban chấp hành Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đã góp phần phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Ngành. Cụ thể: Công đoàn Sở cũng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Có nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn đi vào chiều sâu theo sát các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh cũng như đất nước; luôn gắn hoạt động của công đoàn với việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn tới công đoàn viên. Công đoàn Sở đã tổ chức 06 đợt học tập chính trị tại Sở với nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại 42 thôn, bản và 10 xã đặc biệt khó khăn.
Việc phát động triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của công đoàn viên, có 11 đề tài, sáng kiến được công nhận cấp cơ sở và được áp dụng tại cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại đơn vị. Ngoài ra, Ban chấp hành Công đoàn đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động nữ công như công tác phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức ngày 08/3, ngày 20/10.
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 như tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Cố đô ngàn năm. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.
Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng của Lãnh đạo Sở cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019, đồng thời tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo Sở và Công đoàn Sở Tư pháp Ninh Bình.
Phương Thảo