Sở Tư pháp Nghệ An tổng kết công tác tư pháp 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/01/2020
Sở Tư pháp Nghệ An tổng kết công tác tư pháp 2019  và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sở Tư pháp Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua tư pháp Nghệ An đã triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả ghi nhận; đã thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; duy trì thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác tư pháp tại địa phương; thường xuyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, từng bước cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện đầy đủ, nền nếp. Chất lượng xây dựng văn bản QPPL ngày càng được nâng cao và được UBND tỉnh, HĐND tỉnh ghi nhận; tổ chức thi hành hiệu qủa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào chiều sâu; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai tổ chức tốt các đề án PBGDPL của Trung ương, của tỉnh đã từng bước tạo được hiệu ứng tốt về việc người dân “Ứng dụng pháp luật” trong đời sống, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong tư duy “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của các cơ quan tư pháp Nghệ An đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại cần có giải pháp khắc phục trong năm 2020, trong đó yêu cầu Sở Tư pháp cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Chủ động, kịp thời phản ánh những chính sách chưa đúng, chưa trúng đối với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, tập thể Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018; có 02 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có 05 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm  2019. Bộ Tư pháp tặng 03 Bằng khen cho tập thể  thuộc Sở Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề năm 2019; Giám đốc sở Tư pháp tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân.
Nguyễn Quế Anh- PGĐ STP Nghệ An