Lào Cai: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/01/2020
Lào Cai: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sáng 10/1/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Hoạt động tư pháp năm 2019 của tỉnh Lào Cai đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, giúp loại bỏ những văn bản trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trên thực tiễn. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, bám sát các yêu cầu trong từng giai đoạn khác nhau...
Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, tư pháp Lào Cai vẫn còn một số khó khăn như thiếu giám định viên, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp chưa cụ thể; việc phối hợp cung cấp thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp còn một số bất cập...
Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới tư pháp Lào Cai cần có những tham mưu tích cực hơn nữa cho UBND, nhất là trong giải quyết vụ việc, vấn đề phức tạp có tính pháp lý. Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, trọng tâm là kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ tư pháp...
Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân, Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 1 cá nhân và trao  Chứng nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho 14 cá nhân; tặng Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 11 tập thể; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 59 cá nhân;  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 09 cá nhân; tặng 06 Giấy khen của Giám đốc Sở cho Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, tổ chức bổ trợ.