Ninh Bình: Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

28/08/2019
Ninh Bình: Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
Chiều ngày 27/8/2019 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt 74 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019) và nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Thường ôn lại truyền thống của ngành, đồng thời nhấn mạnh ngành Tư pháp Ninh Bình đã có sự phát triển đáng kể, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Ngành và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ngành đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, HĐND, UBND các cấp về các lĩnh vực hoạt động công tác tư pháp ở địa phương. Tập trung tham mưu giúp UBND trong việc xây dựng thể chế, chủ trì soạn thảo, trình UBND ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tư pháp tại địa phương, chủ động phối hợp với các cơ quan tham gia ngay từ đầu công tác soạn thảo VBQPPL; thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND các cấp và các văn bản khác theo yêu cầu; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền; rà soát VBQPPL của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành hằng năm.
Công tác PBGDPL cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyền truyền các VBQPPL với các hình thức phong phú, đa dạng tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp cũng được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này đã thực hiện công khai, minh bạch hóa các trình tự, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi có yêu cầu; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công chứng, chứng thực; cấp phiếu lý lịch tư pháp; bán đấu giá tài sản; trợ giúp pháp lý có nhiều chuyển biến tích cực, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác pháp chế Sở, ngành, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp là nhiệm vụ mới cũng được triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu có hiệu quả. Ngoài những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong những năm qua Ngành Tư pháp Ninh Bình còn phối hợp, tham gia giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù và các chế độ chính sách có liên quan đến công dân.
Có được những thành tích và truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam nói chung và ngành Tư pháp Ninh Bình nói riêng như ngày hôm nay là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan hữu quan và của nhân dân; cùng với sự đóng góp công sức, trí tuệ, sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Ngành trong suốt chặng đường 74 năm qua.
Do làm tốt công tác tham mưu và quản lý tốt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; ngành Tư pháp Ninh Bình đã có nhiều năm liền được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Cờ và Bằng khen, đặc biệt năm 2018, Sở Tư pháp Ninh Bình được Chính phủ và Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc.
Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Lãnh đạo tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tư pháp./.
Hà Phương Thảo