Tuyên Quang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2019

12/08/2019
Tuyên Quang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2019
Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, từ ngày 06 đến ngày 10/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2019. Dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.
Tham dự Lớp bồi dưỡng có 205 học viên là Trưởng phòng, phó trưởng, công chức phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang.
Trong thời gian 05 ngày làm việc, các học viên đã được các Báo cáo viên Trung ương và Sở Tư pháp tập huấn những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo 09 chuyên đề, gồm: (1) Tổng quan về công tác tư pháp; (2) Công tác theo dõi thi hành pháp luật; (3) Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; (4) Kỹ năng tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp luật; (5) Công tác chứng thực; (6) Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; (7) Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (8) Công tác hòa giải ở cơ sở; (9) Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay và được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp tại cơ sở.

 Phát biểu kết luận Lớp Bồi dưỡng, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành đúng nội quy Lớp bồi dưỡng của các học viên; chia sẻ với những khó khăn trong công tác tư pháp tại cơ sở. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên toàn tỉnh bám sát Chương trình, Kế hoạch đã được ban hành, thường xuyên rà soát và triển khai kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác tư pháp, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp tại địa phương./.
Tin: Giang Lý; Ảnh: Đức Thành