Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp Quảng Bình

24/07/2019
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp Quảng Bình
Vừa qua, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.
6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm 34 nhóm nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tham mưu, thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã cơ bản thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 32-CT/TW của BCH Trung ương Đảng, của Luật Phổ biến giáo dục pháp  luật và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, quan tâm các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tăng cường. Công tác xây dựng Ngành luôn được quan tâm chú trọng...
Năm 2018 là năm thứ 6 liên tục, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc, 6 năm liên tục đứng top đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh, trong đó có 4 năm liền đứng thứ nhất. Chỉ số cải cách thể chế, chỉ số về tính minh bạch và chỉ số về thiết chế pháp lý đều đạt cao, tăng hạng, tăng điểm. Các kết quả đạt được trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện và duy trì thứ hạng cao về PAPI.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trug thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như một số khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, trước hết, cần chủ động tham mưu cho tỉnh tổng kết các Nghị quyết 48, 49 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 32,33, 39 của Ban Bí thư theo kế hoạch đề ra. Không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát văn bản đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện văn bản không còn phù hợp để tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc ban hành văn bản phù hợp thay thế. Sở, ngành Tư pháp tăng cường tham mưu, giúp UBND tăng cường quản lý Nhà nước các lĩnh vực công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý, nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, giám định tư pháp, giao dịch bảo đảm. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức công chứng ở các địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh để thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bán đấu giá, nhất là đấu giá đất, bảo đảm công khai, minh bạch, để không tạo kẽ hở cho các đối tượng đầu cơ, trục lợi. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, PAPI của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các cơ quan để giải quyết tốt các vấn đề liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vục công tác tư pháp, nhất là các địa bàn cơ sở.
Đồng chí cũng giao nhiệm vụ và đề nghị các Sở, ngành có liên quan phối hợp Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành Tư pháp./.
Đoàn Hòa