Quảng Bình: Đối thoại thực tiễn thực hiện TTHC trong lĩnh vự tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

19/07/2019
Sáng ngày 19/7/2019, Sở Tư pháp Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đối thoại thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Tham dự Hội nghị có sự tham dự của 120 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành tư pháp quản lý.
Tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp đã trình bày các tham luận liên quan đến quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở các tham luận, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đặt ra một số câu hỏi, tình huống đã xảy ra trên thực tiễn và nêu lên một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xây dựng, hoàn thiện pháp luật quy định về các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung thảo luận và câu hỏi, tình huống của đại biểu đặt ra xoay quanh các vấn đề như: khó khăn trong việc tiếp nhận và thụ lý giải quyết các hợp đồng giao dịch mà doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp nghiệp; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao và chứng nhận hợp đồng, giao dịch tại địa phương; khó khăn trong công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng; giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng; khó khăn, vướng mắc khi các tổ chức tín dụng thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị chứng nhận các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn và một số vấn đề khác có liên quan.
Trên cơ sở các nội dung thảo luận, phản ánh và câu hỏi, tình huống đặt ra của các đại biểu, chủ trì đối thoại và các chuyên gia đến từ các sở, ban, ngành căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn ở địa phương đã có những câu trả lời xác đáng, đáp ứng yêu cầu của đại biểu dự hội nghị đối thoại.
Trà Đình Huân