Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp

08/07/2019
Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp
Để sơ kết công tác xuất bản Bản tin Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp giai đoạn 2017-2019 và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bản tin Tư pháp, ngày 05/7, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.
Tham dự hội nghị có 80 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trong Ban Biên tập, Tổ giúp việc Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; các Cộng tác viên của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. Đồng chí Trần Văn Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Biên tập Bản tin Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Từ năm 2017 đến nay, chất lượng Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp ngày càng được nâng cao về nội dung và hình thức trình bày. Trên cơ sở 2.000 tin, bài của 75 cộng tác viên gửi đến, Bản tin Tư pháp đã xuất bản 32 số bao gồm cả số thường kỳ và số Chuyên đề với tổng số 38.400 cuốn; Trang Thông tin điện tử của Sở đã đăng tải kịp thời các tin tức, sự kiện của Sở, của ngành Tư pháp, các thủ tục hành chính, các thông tin hữu ích ở các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đảm nhận. Với sự đa dạng, phong phú về thể loại và nội dung, cách thức, bố cục trình bày hợp lý, khoa học… Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đã trở thành ấn phẩm pháp lý, địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật cần thiết không chỉ đối với mỗi công chức, viên chức làm công tác tư pháp mà còn đối với cán bộ và Nhân dân ở địa phương và các tỉnh bạn.
Bên cạnh đó, hoạt động của Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp vẫn còn gặp một số khó khăn như: Đội ngũ cộng tác viên chưa thật ổn định, cộng tác viên là công chức cấp huyện, cấp xã còn ít nên việc phản ánh thực tiễn hoạt động ở các địa phương chưa nhiều. Việc cung cấp tin, bài của các cộng tác viên chưa đều, chưa thường xuyên, còn ít những bài viết về gương người tốt, việc tốt trong thi hành pháp luật…
Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận, tham luận đã đánh giá, khẳng định các kết quả đã đạt được, một số tồn tại và đề xuất các giải pháp để Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp ngày càng thu hút đông đảo độc giả.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Biên tập Bản tin Tư pháp nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, tiếp tục duy trì kỳ phát hành Bản tin là 01 tháng/số; tăng thêm tin hoạt động, bài phản ánh tình hình thi hành pháp luật, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải tiến hình thức trình bày nhằm tạo sự phong phú, sinh động cho Bản tin và Trang thông tin; duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp với đội ngũ cộng tác viên; đồng thời động viên, khích lệ và mở rộng đội ngũ cộng tác viên ở các địa phương, nhất là ở cấp xã, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và những người làm công tác PBGDPL viết tin, bài cho Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. Đồng thời mong muốn các cộng tác viên, các độc giả thường xuyên trao đổi, góp ý về nội dung, hình thức của Bản tin để chất lượng của Bản tin ngày càng được nâng cao.
Tại Hội nghị 2 tập thể và 15 cộng tác viên đã được khen thưởng vì có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động của Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình trong giai đoạn 2017-2019.