Long An: Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

12/07/2019
Long An: Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường
Sáng ngày 12/7, Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đại biều là đại diện của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; các sở, ngành tỉnh; Ban Quản lý các Khu, cụm công nghiệp; UBND thành phố Tân An; các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp. Bà Chu Thị Hoa - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo viên triển khai các nội dung về: Chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trao đổi, thảo luận giải đáp một số tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế biến đổi khí hậu là nhiệm vụ rất quang trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong những năm qua Sở Tư pháp, các ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, trong đó tập trung các nội dung như: Chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tháo gỡ các vướng mắc về tiếp cận đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thủ tục đầu tư…
Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đại biểu trong việc tham mưu trên lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản, tham mưu, tư vấn, đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương;…
Phan Đức Bộ