Bắc Giang: Tình hình THPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp cho người lao động

10/08/2019
Bắc Giang: Tình hình THPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp cho người lao động
Ngày 09/8, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội thảo về “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn cấp huyện và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội thảo.
Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên… Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề như: Thực trạng thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; những thuận lợi, khó khăn trong việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiềm thất nghiệp của tổ chức công đoàn….Các đại biểu cũng đã nêu ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác này như: Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...
Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: (i) tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo thực hiện của Trung ương và địa phương; (ii) tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; (iii) tiếp tục bảo đảm các điều kiện để thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; (iv) tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; (v) đối với các đơn vị sử dụng lao động tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động./.
 Hà Thị Thành