Ninh Bình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

17/05/2006
Ngày 16/5, Tỉnh ủy Ninh Bình đã họp cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 49 của Ban cải cách Tư pháp Trung ương (giai đoạn 2006-2010); tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị "Về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới". Tỉnh uỷ chỉ đạo HĐND và các ngành thuộc khối tư pháp xây dựng chương trình cải cách trong thời gian tới.

Sau hội nghị này, Tỉnh uỷ Ninh Bình có kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết số 49 sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn đề ra chương trình hành động, xác định rõ những việc cần làm, các mục tiêu cần hướng tới, thời gian hoàn thành, giải pháp thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ phải tăng cường sự lãnh đạo đối với các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục ngay tình trạng buông lỏng hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp. Các ngành trong hệ thống tư pháp tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, đáp ứng cho hoạt động tư pháp. Từ nay đến năm 2008, tỉnh sẽ thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ hợp lý để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, tăng thẩm quyền cho cấp huyện. Ngay trong năm nay, các cơ quan tư pháp Ninh Bình sẽ tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố ở cả 2 cấp, kể cả công tác luật sư, tấn công mạnh vào các loại tội phạm tham nhũng, ma tuý, tội phạm hình sự theo kiểu " xã hội đen", xử lý nghiêm minh không để xẩy ra oan sai. Ngành tư pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách./.

(Theo website Đảng Cộng sản)