Thành phố Đồng Hới tổ chức Hội thi :”Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông” và tổ chức thi tìm hiểu Công ước Quốc tế về quyền trẻ em;. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đôi, bổ sung)

08/05/2006
Nhận thức tầm quan trọng của lứa tuổi học đường trong việc chấp hành Luật an toàn giao thông, nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật giao thông đường bộ, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, các cơ quan Công an, Tư pháp, Giáo dục đã phối hợp tổ chức Hội thi: ”Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông” cho các học sinh Trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

Hội thi  đã được 100% các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn hưởng ứng. Điều đáng nói là sau hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông do thành phố tổ chức, vấn nạn “vô tư” dàn hàng 3 hàng 4 trên đường sau mỗi buổi tan trường đã giảm đáng kể. Các học sinh đã ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông. Sau hội thi ”Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông”, các cơ quan Dân số-Tư pháp - Giáo dục thành phố phối hợp tổ chức cuộc thi: tìm hiểu Công ước Quốc tế về quyền trẻ em;. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em(sửa đổi, bổ sung) cho các học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Hội thi  đã được các em nhiệt tình hưởng ứng. Trong tuần này Ban tổ chức Hội thi thành phố sẽ lựa chọn các bài thi xuất sắc gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh và dự kiến tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân vào ngày 18/5/2005 nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh nhật Bác Hồ ( 19/5/1890-19/5/2006).

                                                    Hoàng Hồng - Phòng Tư pháp Thành phố Đồng Hới