Bình Dương phổ biến các tài liệu pháp luật về đình công

08/05/2006
Nhằm giải quyết thỏa đáng các vụ đình công tại các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương, mới đây Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành tập tài liệu hỏi - đáp về các vấn đề bức xúc, vướng mắc tại các doanh nghiệp.

Các tài liệu được phổ biến bao gồm: các qui định của Pháp luật lao động, tiền lương ở các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là về việc thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ qui định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời, giải thích hướng dẫn về các qui định pháp luật lao động, về đình công theo trình tự pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động...

Việc ban hành các tài liệu hỏi - đáp đã đáp ứng kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của công nhân lao động về mức lương tối thiểu, các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động mà còn giải quyết các vấn đề vướng mắc tại các doanh nghiệp, nhất là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn trong việc chấp hành tốt qui định pháp luật lao động, nhằm tránh việc khiếu nại và đình công bất hợp pháp xảy ra.
Hiện nay, các tài liệu hỏi - đáp trên được chuyển xuống các cơ sở công đoàn tại các doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để thực hiện đúng với trình tự qui định của pháp luật.

(Theo website Chính phủ)