Quảng Bình: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự và Nghị định 158/ 2005/NĐ-CP

05/05/2006
Thành phố Đồng Hới tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sựNghị định 158/ 2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch đến hội nghị cấp xã.

Sau Hội nghị phổ biến quán triệt Bộ Luật Dân sự cho đội ngũ cán bộ cốt cán thành phố, xác định tầm quan trọng của Bộ luật Dân sự trong đời sống xã hội. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Đồng Hới xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến nội dung Bộ luật Dân sự cho đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn thành phố với mục đích tuyên truyền phổ biến nội dung của Bộ luật Dân sự đến mọi cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện những nội dung của Bộ luật Dân sự.


Ngày 29/3/2006 UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 158/ 2005/NĐ-CP về đăng ký quản lý hộ tịch thay thế Nghị định 83/CP . Sau hội nghị này các Báo cáo viên Pháp luật thành phố Đồng Hới đã lồng ghép tuyên truyền Nghị định 158/ 2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký quản lý họ tịch cho các địa phương trong hội nghị triển khai Bộ luật dân sự ở cơ sở để thông tin cho cán bộ và nhân dân những quy định mới của Chính phủ về đăng ký hộ tịch nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về đăng ký hộ tịch.


Thành phần được mời học tập qua hội nghị bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền ở xã, phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn, tiểu khu trưởng cho đến tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Từ ngày 20/3 đến 21/4/2006, 16/16 xã, phường đã triển khai xong hội nghị phổ biến quán triệt Bộ luật dân sự và Nghị định 158/ 2005/NĐ-CP. Tổng số người được học tập qua Hội nghị khoảng: 2000 người; Một số đơn vị còn phát trực tiếp nội dung qua hệ thống truyền thanh của xã như các đơn vị: Lộc Ninh, Bảo Ninh, Đức Ninh Đông, Nghĩa Ninh, Thuận Đức, Quang Phú. Đặc biệt, đơn vị Nam Lý đã hoàn thành tốt việc triển khai Bộ luật Dân sự xuống tận cụm dân cư. /.

Hoàng Hồng

(Tin từ Sở Tư pháp Quảng Bình)