Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

27/03/2024
Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sáng 27/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp nghe báo cáo về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Bộ; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch triển khai thực hiện Báo cáo của Đoàn Kiểm tra số 3 về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc.
Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ, mục đích của Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm thực hiện đầy đủ, hoàn thành đạt chất lượng cao các nội dung được phân công cho thành viên Ban chỉ đạo theo Chương trình công tác năm 2024; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tổ chức được phân công theo dõi, phụ trách;....
 

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng được nghe báo cáo một số nội dung cơ bản, cần xin ý kiến thêm của Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Bộ và Kế hoạch triển khai thực hiện Báo cáo của Đoàn Kiểm tra số 3 về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Kế hoạch. Theo đó, đại diện các đơn vị đều nhất trí các Kế hoạch cần phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị với lộ trình phù hợp.
 

Bộ trưởng Lê Thành Long kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Thanh tra Bộ tổng hợp các góp ý của các đơn vị, sớm hoàn thiện dự thảo các Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Phụ lục nhiệm vụ kèm theo; đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục rà soát, bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trưởng ban, Thường trực, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương; cụ thể hoá thời gian thực hiện các nhiệm vụ;....
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin