Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế: Tập trung tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Quý II/2024

26/03/2024
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế: Tập trung tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Quý II/2024
Sáng 26/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng có buổi làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2024 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác Quý I/2024 trong các công tác xây dựng, tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực dân sự - kinh tế,…; đồng thời đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo, các nhiệm vụ phải hoàn thành trong Quý II/2024 và các nhiệm vụ phải thực hiện kịp thời tạo bản lề hoàn thành trong các quý tiếp theo của năm.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác Quý I/2024.

Trên cơ sở báo cáo trên, Lãnh đạo Vụ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Vụ cũng đã thảo luận, làm rõ hơn về một số nội dung báo cáo; chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kiến nghị các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên nguyên tắc tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy sự thống nhất của tập thể, năng lực của cá nhân, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đặc biệt là Vụ đã tổ chức thành công Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024, thu hút được sự quan tâm lớn của Bộ, ngành, địa phương.
Cơ bản nhất trí với các nội dung, đề xuất Vụ đã báo cáo, thảo luận, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo Vụ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động phù hợp, có trọng tâm; chú trọng tăng cường đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong Vụ để sớm hoàn thành  các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong các lĩnh vực được giao phụ trách; nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác thẩm định, góp ý; bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhất quán quan điểm của Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...
 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ cần quan tâm hơn nữa công tác nhân sự, thu hút người có năng lực, chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề xuất Vụ nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành, giải quyết công việc riêng của Vụ; chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Bộ các nội dung phức tạp. Ngoài ra, Thứ trưởng đã cho ý kiến cụ thể về các nhiệm vụ Vụ được giao.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin