Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

21/03/2024
Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng
Chiều ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng cho 05 đồng chí thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.
Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Chung Thủy, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, hành chính và quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, hành chính và quản lý hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật.
Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Âu - châu Mỹ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Âu - châu Mỹ và nhân quyền.
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Á - châu Phi và châu Đại dương giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Á - châu Phi và châu Đại dương.
Đồng chí Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Âu - châu Mỹ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Âu - châu Mỹ và nhân quyền.
Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế khu vực châu Âu - châu Mỹ và nhân quyền giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, hành chính và quản lý hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật.
 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ.
 
Chúc mừng 05 đồng chí vừa được bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật; thực hiện công tác đối ngoại về nhân quyền của Bộ; quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ theo quy định của pháp luật và của Bộ.. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn 05 đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Bộ; qua đó góp phần vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.
 

Đồng chí Nguyễn Quang Huy thay mặt cho các đồng chí vừa được trao Quyết định phát biểu tại buổi Lễ.
 
Thay mặt cho các đồng chí vừa được trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Quang Huy bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp.
Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ cũng như sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:
 
 
Thu Nga