Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp TCT của TTgCP về rà soát văn bản theo NQ số 101/2023/QH15

29/08/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp TCT của TTgCP về rà soát văn bản theo NQ số 101/2023/QH15
Chiều ngày 28/8/2023, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội (sau đây gọi là Tổ công tác) đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Tổ phó thường trực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Tổ phó, các thành viên của Tổ công tác là lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương.
Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Thành viên Tổ công tác, thay mặt Cơ quan thường trực của Tổ công tác báo cáo về một số công việc đã được triển khai trong thời gian qua. Theo đó, bám sát các yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15, xác định được các lĩnh vực trọng tâm cần thực hiện rà soát, Bộ Tư pháp đã chủ động gửi các công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; làm việc với đại diện một số Bộ, ngành liên quan thống nhất cách thức, biện pháp, phạm vi, thời gian thực hiện và trao đổi kết quả rà soát bước đầu do Bộ Tư pháp độc lập thực hiện với sự tham gia của đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực của Tổ công tác còn chuẩn bị dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch và Bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác, Đề cương Báo cáo và các Phụ lục kết quả rà soát kèm theo để xin ý kiến các thành viên của Tổ công tác. 
 

Trên cơ sở đó, các thành viên Tổ Công tác đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự kiến phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, đề cương Báo cáo và các Phụ lục; đồng thời cho ý kiến về cách tiếp cận và một số kết quả rà soát bước đầu do Cơ quan thường trực của Tổ công tác thực hiện. 
Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác rà soát văn bản, đồng thời chia sẻ khó khăn với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khi phạm vi rà soát rộng, thời gian ngắn, yêu cầu cao. Đánh giá cao sự chủ động, nhanh chóng, kịp thời, bài bản của Bộ Tư pháp trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình, gửi về Bộ Tư pháp (hạn chót là ngày 31/8/2023) và nhấn mạnh phải tập trung trọng tâm vào các vấn đề lớn, vướng mắc, cản trở sự phát triển, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phó Thủ tướng mong muốn, các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từng công đoạn, chủ động chia sẻ thông tin giữa các thành viên Tổ Công tác, giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thống nhất, tham mưu việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo trước trình Quốc hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Tổ công tác kịp thời báo cáo với Tổ trưởng xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh để hoàn thành nhiệm vụ rà soát văn bản đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng./.
 
Lưu Vân Hương