Đẩy nhanh tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

28/08/2023
Đẩy nhanh tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15
Sáng 28/8/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp báo cáo về việc triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.
Tại phiên họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát theo Nghị quyết số 101/2023/QH15. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của 04 Bộ, gần 20 địa phương, 20 Hiệp hội và hơn 10 báo cáo của Thường trực HĐND cấp tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã thực hiện tổng hợp, xây dựng các Phụ lục kết quả rà soát theo 22 nội dung được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. Qua việc tổng hợp kết quả rà soát, Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận thấy rằng trong 22 lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 thì nội dung kiến nghị từ các cơ quan rà soát tập trung vào 10 lĩnh vực là đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, tài chính công, tài sản công, ngân sách nhà nước, đấu thầu, kinh doanh bất động sản. Theo đó, Cục đã soạn thảo Dự thảo, đề cương báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ.
 

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 tại phiên họp
 
Trao đổi, cho ý kiến tại phiên họp, đại diện các đơn vị đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, tiến độ thực hiện rà soát của Cục Kiểm tra văn bản QPPL và cơ bản nhất trí đối với nội dung của dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên, qua đánh giá thì còn tồn tại những sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng, chưa đầy đủ, chính xác trong khi thời hạn báo cáo đang gấp rút. Theo đó, đại diện các đơn vị đề xuất Bộ Tư pháp cần có thêm thông tin chỉ đạo điều hành cụ thể đến các bộ, ngành, địa phương để thống nhất cách thức thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức các cuộc họp, các buổi tọa đàm trực tiếp nhằm có những đánh giá và đề xuất cụ thể, sớm có báo cáo tổng hợp chung gửi đến các Bộ, ngành, địa phương.
 
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh trong 22 lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 thì có 3 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của 3 đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp là: Cục Bổ trợ tư pháp; Tổng Cục Thi hành án dân sự và Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, tham mưu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ phụ trách, xác định rõ được các vấn đề nổi cộm, vướng mắc, theo đó kịp thời rà soát, bổ sung, và có kế hoạch, quy định cụ thể để tháo gỡ. Đối với dự thảo báo cáo, Bộ trưởng cho rằng cần nhấn mạnh những khó khăn của Bộ Tư pháp khi cùng 1 lúc phải chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ trong thời gian ngắn, trong đó có những nội dung còn trùng lặp, chồng chéo, phạm vi công việc bất hợp lý, quá tải… Đồng thời, cần có thêm đánh giá, nhận xét sơ bộ về các đề xuất, kiến nghị từ các nguồn thông tin đầu vào Bộ Tư pháp nhận được (kiến nghị đã đc xử lý rồi; kiến nghị còn trùng lặp; kiến nghị chưa rõ ràng hoặc không chính xác,..) từ đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và chỉnh lý. Cùng với đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tới việc tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể hiểu được các vấn đề cũng như thể hiện được sự nỗ lực của Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.
     Thu Nga - TTTT