Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị về Kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC năm 2023

23/02/2023
Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị về Kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC năm 2023
Sáng 23/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về Kế hoạch thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Tư pháp.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng Bộ Tư pháp và của các chi bộ, đơn vị thuộc Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, đại diện các đơn vị đều nhất trí Kế hoạch cần phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị với lộ trình phù hợp.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
 
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Thanh tra Bộ tổng hợp các ý kiến, góp ý của các đơn vị, sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Tư pháp và Phụ lục các nhiệm vụ kèm theo. 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin