Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của thành viên BCĐTW về phòng, chống tham nhũng năm 2023

17/02/2023
Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của thành viên BCĐTW về phòng, chống tham nhũng năm 2023
Chiều 16/2, Bộ trưởng Lê Thành Long đã làm việc với các đơn vị về việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 của BCĐTW về phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ của thành viên BCĐ. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cùng dự.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, Thanh tra Bộ đã thực hiện nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.
 
Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện báo cáo tại buổi làm việc.

Trên cơ sở ý kiến cung cấp thông tin, góp ý của các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Thanh tra Bộ đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Phụ lục các nhiệm vụ kèm theo.
Kết luận, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Thanh tra Bộ tiếp thu ý kiến phát biểu, bổ sung thông tin của các đơn vị có liên quan, khẩn trương rà soát nội dung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để trình ký và ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.