Đổi mới, chủ động, kịp thời linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành

17/01/2023
Đổi mới, chủ động, kịp thời linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành
Chiều 17/01, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp giao ban cấp Vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, các đơn vị thuộc Bộ đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở đổi mới, chủ động, kịp thời linh hoạt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.
 

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại cuộc họp

Với vai trò là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, trong năm 2022, Văn phòng Bộ đã tiếp nhận, chuyển các đơn vị 242 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó 101 nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2022; 18 nhiệm vụ có thời hạn khác; 123 nhiệm vụ không có thời hạn. Tính đến ngày 31/12/2022, 152 nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ đang thực hiện không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 664/745 nhiệm vụ và thực hiện cập nhật kết quả nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.
Trong công tác trả lời kiến nghị, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận và hoàn thành việc trả lời 80 kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, trước và sau Kỳ họp thứ 3, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; tiếp nhận, trả lời 638 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương và 132 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền.
Trong công tác xây dựng văn bản, đề án, năm 2022, Bộ Tư pháp đã trình 19/19 đề án và đăng ký 15 đề án vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành 28/31 văn bản, đề án Chương trình công tác năm 2022.
Một số hoạt động trọng tâm khác như: hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 và các hội nghị triển khai công tác của các đơn vị, hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động của Bộ được tổ chức kịp thời, thành công; các đơn vị đã cơ bản bảo đảm việc chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc họp
 
Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Lãnh đạo các cấp, đặc biệt trong công tác chỉ đạo điều hành, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ bám sát Kế hoạch công tác năm 2023 để triển khai các công việc ngay từ đầu năm và chuẩn bị cho các đoàn thanh tra, kiểm tra sau dịp Tết Nguyên đán.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
 Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin