Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

17/01/2023
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp
Ngày 17/1, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Cùng dự Lễ dâng hương có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.
Thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949 – 1951.
Thời gian đóng trụ sở tại Tuyên Quang không nhiều nhưng đây lại chính là khoảng thời gian diễn ra những sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp.
Tại nơi đây, trong những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, che chở đầy tình nghĩa của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, những cán bộ Tư pháp đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lãnh đạo công tác Tư pháp trong toàn quốc, giúp Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chính sách pháp luật và duy trì công tác công tố, xử án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chính quyền nhân dân, kháng chiến, kiến quốc thắng lợi.
Cũng tại nơi đây, với chức năng quản lý và thực hiện công tác Tư pháp, bao gồm cả hệ thống tòa án và công tố, Bộ Tư pháp đã đề xuất và trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh về cải cách bộ máy tư pháp và pháp luật tố tụng theo hướng dân chủ hóa, làm cho Tư pháp thật sự gần dân và giúp dân.
 
Dâng hương trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các bậc tiền bối cách mạng, các bậc tiền bối ngành Tư pháp và khẳng định các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đang nỗ lực tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, xây dựng ngành Tư pháp ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.
Trước đó, Đoàn đã dâng hương tại Đình Thanh La (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương), ngôi Đình lâu đời. Nơi đây, diễn ra cuộc mít tinh tuyên thệ của quân khởi nghĩa sáng ngày 11-3-1945 và cuộc mít tinh tuyên bố thành lập châu Tự Do và Ủy ban cách mạng lâm thời châu Tự Do ngày 16-3-1945. Thanh La cũng là cuộc khởi nghĩa cấp xã giành thắng lợi sớm nhất trong cả nước, ngày 10-3-1945.
Nằm trong các hoạt động ý nghĩa tại Khu di tích, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đã tới thăm vườn cây lưu niệm của Bộ.