Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp Nghệ An năm 2023

13/01/2023
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp Nghệ An năm 2023
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận những thành quả mà ngành tư pháp Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp Nghệ An thực hiện tốt một số nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023.
Ngày 12/1, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và bà Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp.
Năm 2022, Sở Tư pháp Nghệ An đã kiểm tra 183 văn bản, các Phòng Tư pháp kiểm tra 308 văn bản. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành rà soát 734 văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL); Phòng Tư pháp chủ trì rà soát 625 văn bản QPPL; đã xử lý sau rà soát 170 văn bản.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục đổi mới, nhiều hình thức, cách làm mới đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; triển khai PBGDPL trên Trang thông tin điện tử; qua trang fanpage, facebook, zalo... qua đó “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn được xem là khô khan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 7.232 cuộc PBGDPL trực tiếp; 238 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành miễn phí hơn 787.758 tài liệu tuyên truyền PBGDPL.
 
Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan tâm, hiện có 357/460 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp. Công tác hoà giải ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả… Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bổ sung hàng năm, với 110 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 846 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 6.254 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
Hiện, Nghệ An có 24 tổ chức đấu giá tài sản, trong năm đã thực hiện 477 cuộc đấu giá, trong đó có 438 cuộc đấu giá thành, trị giá hơn 6.468 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng. Riêng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp đã ký kết 178 hợp đồng; bán đấu giá thành 174 hợp đồng, trị giá hơn 650 tỷ đồng; nộp ngân sách 787 triệu đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận những thành quả mà ngành tư pháp Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Nghệ An cũng là địa phương được Bộ Tư pháp lựa chọn để thực hiện hai hoạt động lớn: Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác tư pháp và pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ V và là một trong 3 đơn vị điểm của cả nước được lựa chọn để tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Các hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành địa phương để triển khai kịp thời, bài bản, khoa học, đạt kết quả tích cực.
Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Sở Tư pháp Nghệ An tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau. Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó Sở Tư pháp cần chủ động, tích cực tham gia và tham mưu sâu hơn các ý kiến pháp lý đối với các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; linh hoạt hơn trong việc phản ứng chính sách, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi thể chế để tạo cơ chế, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tập thể Sở Tư pháp

Tăng cường rà soát những quy định có nội dung mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Đây là một trong các lĩnh vực dịch vụ công cơ bản, thiết yếu của ngành Tư pháp, cần thực hiện quyết liệt, vừa bảo đảm vai trò quản lý nhà nước vừa phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp....
 


Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 3 tập thể, 1 cá nhân

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ của Đề án 06/QĐ-TTg. Trong quá trình triển khai thực, đề nghị đặc biệt lưu tâm và quán triệt nguyên tắc bảo đảm đúng quy định pháp luật về chuyên ngành về hộ tịch, căn cước công dân và pháp luật quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Bên cạnh đó, cần xác định đầu tư cho xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển. Chú trọng kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế người làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Bùi Thanh An cũng nêu rõ ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là, Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chú trọng tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nhằm thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi hơn. Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL để sát hơn với nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, huyện, tỉnh…
 


Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 26 tập thể, 33 cá nhân trên nhiều lĩnh vực của công tác tư pháp

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 33 cá nhân trên nhiều lĩnh vực của công tác tư pháp; được tỉnh suy tôn xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ; được Bộ Tư pháp xếp hạng là một trong 33 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.